Usługi kolejowe

Usługi na rzecz kolei to nasza specjalność. Realizujemy całą gamę zadań związanych z organizacją ruchu na bocznicach kolejowych, utrzymaniem infrastruktury kolejowej (remonty, naprawy, wymiany torowisk, budowa peronów, itp.), zarządzaniem pracownikami. Zapewniamy kadry do pracy tymczasowej i etatowej (m.in. maszynistów, manewrowych, ustawiaczy, dyżurnych ruchu, nastawniczych i zwrotniczych oraz grupy pracowników do prac remontowo-budowlanych). Udzielamy także wsparcia w opracowaniu niezbędnej dokumentacji, wdrażaniu procedur, pozyskiwaniu certyfikatów.

Działamy na Śląsku ale współpracujemy także jako podwykonawcy przy dużych projektach w różnych częściach kraju.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do właścicieli lub zarządców:

 • infrastruktury kolejowej
 • bocznic kolejowych
 • szlaków kolejowych
 • transportu kolejowego
 • nieruchomości kolejowych
 • oraz przedsiębiorstw realizujących prace remontowo-budowlane na kolei.

W zakresie wspomagania ruchu kolejowego oferujemy:

 • obsługę bocznic kolejowych
 • obsługę posterunków ruchu
 • obsadę stanowisk maszynisty, manewrowego, ustawiacza, dróżnika i innych.

Organizujemy także szkolenia w specjalnościach kolejowych.

W zakresie infrastruktury kolejowej oferujemy:

 • remonty, utrzymanie, przebudowę, diagnostykę i kontrolę nawierzchni torowych i peronów
 • zabudowę, modernizację, utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • opracowanie projektów z zakresu teletechniki oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym

W zakresie uzyskiwania niezbędnej dokumentacji oferujemy opracowania i wdrożenia:

 • świadectw dopuszczenia pojazdów oraz dokumentacji systemów utrzymania
 • świadectw bezpieczeństwa dla bocznic
 • regulaminów technicznych stacji
 • regulaminów pracy bocznic kolejowych
 • wewnętrznych przepisów i zarządzeń
 • regulaminów tymczasowych
 • certyfikatów ECM
 • oraz
 • kompletnej obsługi systemów SMS, MMS, IRIS.

W zakresie obsługi merytorycznej oraz technicznej:

 • szkolenie w zakresie prawa budowlanego
 • doradztwo z prawa kolejowego oraz RID
 • pomoc w reprezentowaniu przed UTK, PKBW
 • nadzór nad prawidłowością działania bocznic oraz przewoźników
 • uczestnictwo w komisjach wypadkowych
 • prowadzenie kursów dla firm wykonujących prace na terenach kolejowych
 • szkolenia na stanowiska kolejowe (dróżnik obchodowy, zwrotniczy).
 • Stała i kompleksowa analiza rynku kolejowego sprawia, że nasza oferta ciągle się rozwija.

Zachęcamy do kontaktu – zawsze staramy się pomóc.