Usługi portowe

Na robocie portowej znamy się jak mało kto. Od ponad dziesięciu lat realizujemy zadania na rzecz Portu w Szczecinie. Organizujemy obsługę ruchu kolejowego wewnątrz portu, świadczymy usługi sztauowania i trymowania ładunków, przeładunku, rozładunku i załadunku towarów, dbamy o czystość i porządek w miejscach składowania, obsługujemy urządzenia i maszyny portowe – dźwigi, suwnice, wózki widłowe, ładowarki, wozy kontenerowe. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów (maszynistów, suwnicowych, operatorów dźwigów, maszynistów, ustawiaczy, sztauerów, brygadzistów) oraz pracowników niewykwalifikowanych.

W ramach prac portowych realizujemy:

  • sztauowanie i trymowanie ładunków w relacjach burtowych i na środki transportu lądowego
  • przeładunek, rozładunek, załadunek towarów
  • prace manipulacyjne w tym konfekcjonowanie nawozów
  • obsługę magazynów
  • czyszczenie taśmociągów
  • formowanie kontenerów zabezpieczanie brygad roboczych, specjalistów i pracowników niewykwalifikowanych (stała współpraca i praca tymczasowa)